Home
O nama
Delatnosti
Prodajni objekti
Cenovnik
Tenderi
Novosti
Akcije
Galerija bilja
Linkovi

Kontakt

Naplatna mesta

 

Organizacija rada i organi upravljanja

 

Krajem 2002. godine od strane Upravnog odbora donet je i usvjen novi statut koji je i danas u primeni i kojim je utvrđena organizaciona struktura preduzeća. Formirane su tri radne jedinice: “Čistoća”, ”Zelenilo” i “ Pogrebne usluge”, koje imaju posebna područija rada, dok su za obavljanje zajedničkih ekonomsko-administrativnih poslova formirana tri sektora: “Sektor za finansisko-komercijalne poslove”, ”Sektor pravnih i opštih poslova” i “Sektor razvoja, investicija i tekućeg održavanja”. Takođe u skladu sa Statutom ustanovljeni su i organi upravljanja, i to:

.

 

  • 1 ) Nadzorni odbor-sastoji se od tri člana, koje predlaže osnivač Preduzeća ( SO Kruševac).
    Članovi Nadzornog odbora su:
  • Veselin Radulović - predsednik NO
  • Miona Miletić - član NO
  • Mirjana Drakulić - član NO, predstavnik zapošljenih

3 ) Poslovodni organ preduzeća je direktor preduzeća, koga imenuje i razrešava dužnosti SO Kruševac. Mandat direktora Preduzeća traje četiri godine, a po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano na tu funkciju.
Ovu funkciju obavlja:

  • Snežana Radojković – dipl.ing. agronomije

Nadzorni odbor i direktor čine upravu Preduzeća.

 

 

O nama

 

©2005 Javno komunalno preduzeće "Kruševac", Site design - Jelena Ivanović