Home
O nama
Delatnosti
Prodajni objekti
Cenovnik
Tenderi
Novosti
Akcije
Galerija bilja
Linkovi

Kontakt

Godišnji finansijski izveštaji
(M.B.07145567)

Kvartalni izveštaj

Program poslovanja za 2016. godinu

Program poslovanja za 2017. godinu

Program poslovanja za 2017. godinu
(izmenjen i
dopunjen)

Program poslovanja JKP Krusevac za 2017. - izmenjen i dopunjen II

Program poslovanja za 2018. godinu

Sistematizacija
JKP "Kruševac"

Program poslovanjaJKP "Kruševac" za 2018. godinu (izmenjen i dopunjen)

Naplatna mesta

 

Istorijat

 

Razvoj grada i savremene kulture, življenja ne može se zamisliti bez jednog tako značajnog subjekta kao što je "JKP KRUŠEVAC". Tokom svog postojanja Preduzeće je evoluiralo od primitivnih i niskoproduktivnih, do tehnički najsavremenijih oblika pružanja komunalnih usluga.
"JKP KRUŠEVAC" je pravni sledbenik Gradskog komunalnog preduzeća koje je formirano 1948. godine. U početku se radilo u otežanim uslovima, bez neophodne mehanizacije i adekvatne kvalifikacione strukture, a glavna motivaciona i pokretačka energija bili su elan i angažovanje zaposlenih. Godine 1973. došlo je do transformacije Preduzeća u Komunalnu radnu organizaciju "RASINA", u čijem sastavu su se pored Gradskog komunalnog preduzeća, našli još i Gradska pijačna uprava i Preduzeće gradski vodovod i kanalizacija. Nakon godinu dana došlo je do konstituisanja Osnovne organizacije udruženog rada "Čistoća, zelenilo i groblje", a tri godine kasnije postala je samostalna celina, od kada posluje kao komunalna radna organizacija "KRUŠEVAC". Pod tim imenom posluje sve do 1989. godine od kada je i zvanično upisana u registar Privrednog suda u Kraljevu pod nazivom Javno komunalno preduzeće Kruševac.
U prvim godinama svog postojanja, Preduzeće je svoje usluge izvršavalo na primitivan način, na primer, za iznošenje smeća i druge slične usluge koristilo je konjsku zapregu. Kobila "Mica" i zaprežna kola bili su predhodnica mehanizacije. Godine 1961. Komunalno preduzeće "Beograd-čistoća" besplatno je ustupilo našem Preduzeću četiri vozila marke TAM, da bi već 20. februara 1964. godine sopstvenim sredstvima bio kupljen prvi kamion TAM-4500F, odnosno cisterna za fekalije, a naredne godine i teretno vozilo marke FAP, koje je korišćeno za polivanje ulica. Svake godine, vozni park "JKP KRUŠEVAC" je postajao bogatiji za u proseku za dva vozila, uključujući specijalna vozila: autocisterne, autosmećare i autousisivače. Jačanje voznog parka bilo je uslovljeno povećanjem obima posla koji je nametao brži razvoj grada, infrastrukture i njegove privrede.
Povećani obim posla iziskivao je srazmerno povećanje broja radnika. Posmatrano po godinama taj broj se kretao od 93 u 1965. godini do 351 koliko ih preduzeće ima danas.
Uporedo sa povećanjem broja izvršilaca, rastao je i broj korisnika usluga iznošenja smeća, koji se od 7000 u 1969. godini povećao na više od 23000. Povećanjem obima usluga javila se i potreba rešavanja pitanja deponovanja smeća. Do kraja 1984. godine odlaganje smeća se vršilo na deponiji u Čitluku, a trajnije rešenje je nadjeno dislokacijom na novouređenom prostoru u Srnju.

 

 

O nama

Novosti

JKP Kruševac

 

 

©2005 Javno komunalno preduzeće "Kruševac", Site design - Jelena Ivanović