Skip to main content

Подручје делатности


ЈКП “КРУШЕВАЦ” чији је оснивач Скупштина општине Крушевац обавља широк спектар специфичних делатности на подручју града Крушевца. Законом о јавним предузећима, законом о комуналним делатностима, као и градским одлукама, дефинисане су основне делатности предузећа:

 • чишћење и прање јавних површина,
 • зимско одржаване тротоара и тргова,
 • сакупљање, превоз и депоновање смећа физичких и правних лица,
 • подизање и одржавање зелених површина у граду,
 • уређене, одржавање и управљане гробљима,
 • сахрањивање и превоз умрлих лица.

Поред основних, предузеће је развило низ пратећих делатности у циљу пружања услуга грађанима:

 • производња и продаја украсног биља и садница у расаднику и стакленику,
 • продаја цвећа и пратећег асортимана у три продајна објекта у граду,
 • уређење дворишта и зелених површина са израдом пројектне документације,
 • израда бетонских оквира и израда осталих грађевинских радова на гробљима,
 • издавање сале за парастосе,
 • изградња гробница,
 • продаја погребне опреме,
 • чишћење септичких јама,
 • хумано хватање напуштених паса и њихово збрињавање у прихватилишту, 
 • ДДД послови,
 • безбедно уклањање лешева животиња,
 • одржавање јавне и декоративне  расвете  на подручју града,
 • сакупљање, сепарација и балирање рециклабилног неопасног отпада,
 • превоз воде.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94