Надзорни одбор


Надзорни одбор-састоји се од три члана, које предлаже оснивач предузећа (Скупштина града Крушевца).
Решењем Скупштине града број 023 - 149/2013 именован је Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" и то:

Веселин Радуловић - председник НО
Миона Милетић - члан НО
Мирјана Дракулић - члан НО, представник запошљених

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94

©2020 ЈКП Крушевац