Skip to main content

Контакт


Адреса:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРУШЕВАЦ, Николе Чоловића 2, 37000 Крушевац

Текући рачун:

Комерцијална банка 205-4363-94

Телефони:

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 091
Стакленик: 037 442 570

Рециклажа: 037 443 632
Ново гробље:
 037 471 077
Старо гробље: 037 427 128
Цвећара Бисер: 037 421 503
ЗОО шоп: 037 427 231
Зоохигијенска служба: 064 814 30 55
СРП Осредак: 037 423 026; 064 814 31 08; 064 814 30 26

Руководилац финансијске оперативе и књиговодства

Милан Стевановић - дипл. економиста

064/814-30-09

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Руководилац комерцијале

Стевановић Војкан - дипл. економиста

064/814-30-94

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословођа техничког одржавања

Стојиљковић Саша

064/814-30-74

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословни секретар

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Руководилац службе наплате потраживања

Јелесијевић Тања - дипл. економиста

064/814-31-11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословођа јавних зелених површина, стакленичке и расадничке производње

Маринковић Славица

064/814-30-44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф књиговодства

Вучићевић Марина

064/814-32-75

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Информације о гробљима и погребним услугама

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пријем електронских докумената

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Извршни директор за оперативне и техничке послове

Лазаревић Немања - дипл. економиста

064/814-34-66

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф РЈ Зеленило

Видојевић Александар

064/814-30-41

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословођа у рециклажном центру

Горан Стојановић

064/814-30-28

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф РЈ "Погребне услуге"

Митић Александар

064/814-30-72

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Извршни директор за комерцијалне, финансијске и правне послове

Видојевић Славица - дипл. инж. агрономије

064/814-33-95

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Правна служба

Јевтић Слађана - правник

064/814-30-07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шеф службе за управљање ризицима, текућег одржавања и општих послова

Јовановић Саша - мастер инжењерства заштите од пожара

064/814-31-81

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јавне набавке

Стевановић Војкан - дипл. економиста

064/814-30-94

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пословођа у апотеци (зоо шоп)

Радосављевић Бојан

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Руководилац зоохигијенске службе

Крсмановић Ана - дипл. инж. заштите животне средине

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Комерцијала

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Цвећара Бисер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Руководилац СРП ''Осредак''

Живковић-Антић Ивана - дипл. биолог-еколог

064/835-78-88

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94