Home
O nama
Delatnosti
Prodajni objekti
Cenovnik
Tenderi
Novosti
Akcije
Galerija bilja
Linkovi

Kontakt

Naplatna mesta

 

Cenovnik iznošenja smeća

A. IZNOŠENJE SMEĆA KOD PREDUZEĆA I USTANOVA VELIČINE 101 m2 I VIŠE

Rb.

Kategorija korisnika
Cene u din. bez PDV-a
1.
Hemijska, prehrambena, industrija papira i ambalaže, finansijske i osiguravajuće organizacije, PTT i elektroenergetske organizacije 7.00 din/m2
2.
Zdravstvene ustanove, preduzeća sa poremećenim poslovanjem 5.00 din/m2
3.
Ostali korisnici 6.32 din/m2
B. IZNOŠENJE SMEĆA KOD PREDUZEĆA I USTANOVA VELIČINE DO 100 m2
1.
Hemijska, prehrambena, industrija papira i ambalaže, finansijske i osiguravajuće organizacije, PTT elektroenergetske organizacije 687,00 din/mes
2.
Zdravstvene ustanove, preduzeća sa poremećenim poslovanjem 495,00 din/mes
3.
Ostali korisnici 627,00 din/mes
C. IZNOŠENJE SMEĆA KOD GRAĐANA
1.
I ZONA 3,65 din/m2
2.
II ZONA 3,21 din/m2
2.
III ZONA 70,00 din/članu
D. IZNOŠENJE SMEĆA KOD RADNJI VELIČINE 71 m2 I VIŠE
1.
I kategorija 8.53 din/m2
2.
II kategorija 9.57 din/m2
3.
III kategorija 11,00 din/m2
4.
IV kategorija 12.24 din/m2
E. IZNOŠENJE SMEĆA KOD RADNJI VELIČINE DO 70 m2
1.
I kategorija paušalno 605,00 din/mes
2.
II kategorija paušalno 675,00din/mes
3.
III kategorija paušalno 779,00 din/mes
4.
IV kategorija paušalno 866,00 din/mes

U skladu sa primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sluzbeni glasnik Rrepublike Srbije broj: 84/04 i 86/04 - isprvaka 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 i 5/15), zaračunava se PDV od 10% na postojeće cene.

Cene utvrđene ovim cenovnikom primenjivaće se od 01.07.2015.

NAPOMENA:

Za domaćinstva koja imaju više od četiri člana primenjuje se cena kao za četiri člana domaćinstva.

 

 

 

 

Cenovnik usluga

 

©2005 Javno komunalno preduzeće "Kruševac", Site design - Jelena Ivanović